Logo van DJAPO

Onze klant: Djapo

"De communicatieplanning van Djapo zat tot voor kort verspreid over verschillende agenda’s, documenten en spreadsheets. Met de Contentkalender zit alles op een plaats en hebben we een duidelijk overzicht van de geplande content, maar ook van daaraan gekoppelde taken. We testen dit momenteel nog in een eenpersoonscommunicatiedienst, maar bekijken om dit uit te breiden binnen de organisatie."